Bericht

Van de Kaa Schilders Lunteren

Grote veranderingen in 2010 voor de verfbranche

In 2010 verdwijnen veel oplosmiddelhoudende lakken in verband met 2010 VOS wetgeving. Dit houdt in dat de meeste vertrouwde verven in 2010 niet meer te verkrijgen zijn. wat houd deze wetgeving in:

1. Wat zijn VOS?
‘Vluchtige Organische Stoffen’ (VOS) is een verzamelnaam voor een groep van vluchtige of snel verdampende producten die één of meerdere koolstofatomen bevatten. Meestal zijn ze synthetisch aangemaakt op basis van aardolieproducten. VOS worden vaak gebruikt als oplosmiddelen in verf, schoonmaakmiddelen, lijmen en drijfgas voor spuitbussen. Brandstoffen als benzine en diesel bestaan voor een groot deel uit VOS.

2. Wat houdt de wetgeving in?
De Europese Unie gaat de uitstoot van vluchtige organische stoffen die vrijkomen bij het gebruik van bepaalde verfproducten sterk inperken.
De Richtlijn nr. 2004/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 streeft naar de beperking van de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS), tengevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde lakken en verven. Voor water- en oplosmiddelhoudende verven legt deze richtlijn een maximaal VOS-gehalte op, dat uiterlijk in 2010 niet meer mag overschreden worden.
De eerste streefdatum werd vastgelegd op 31 december 2007.

3. Welke producten zullen verdwijnen?

2007

De eerste fase van deze Europese richtlijn, die ingaat op 1 januari 2007, heeft vooral gevolgen voor een aantal specifieke producten. Voor deze producten zijn gelijkwaardige producten in te zetten. Deze nieuwe verven zijn minder belastend voor gezondheid en milieu en hoeven technisch niet onder te doen voor producten die meer oplosmiddelen bevatten.

2010

De grootste verandering heeft in 2010 plaats, dan verdwijnen de meeste klassieke oplosmiddelhoudende verven en lakken. Alleen High Solids, Lijnolieverven en watergedragen verven zullen blijven. Al onze verfleveranciers zijn al jaren bezig om in 2010 goede alternatieven te bieden. Dit jaar verwachten wij dat de meeste leveranciers een antwoord zullen hebben op deze wetgeving. Voor de meeste oplosmiddelhoudende producten die verdwijnen, zijn er dan ook nu al watergedragen alternatieven beschikbaar.

 • by mersin
 • posted at 09:46
 • 10 juli 2013

  Show Comments

  No Comments


  Add Comment

  Comments in this post are closed.